Ga naar de inhoud

Speerpunten Online KNO-arts

Online KNO-arts houdt spreekuur op locatie in medische centra en communiceert online. Huisartsen uit de regio’s Heerhugowaard en Garderen kunnen patiënten verwijzen (ZorgDomein: FlexClinics Oost)

De drie speerpunten zijn chronische neusverstopping/ allergie, slaapapneu en gehoorverlies. Online KNO-arts doet zowel diagnostiek als behandeling en ook begeleiding. Dr. Jan Rombout geeft daarnaast praktische adviezen om de KNO-huisartsenzorg beter en efficiënter te laten verlopen. 

Chronische neusverstopping

inclusief bovenste luchtwegallergie

  1. Medicamenteuze behandeling
  2. Ingrepen onder lokale verdoving
  3. Begeleiding allergie gedurende het seizoen via chatcontact
  4. Samenwerking met een regionale allergoloog

Slaapapneu

  1. Uitstekende slaapregistratie met polygrafie thuis.
  2. Onderzoek van de bovenste luchtweg met adviezen over KNO-behandelingen
  3. Samenwerking met een online longarts 

Gehoorverlies

  1. Nauwe samenwerking met audiciens m.b.t. beoordeling van asymmetrie, solo apparatuur en hoortoestellen voor mensen onder de 67 jaar
  2. Zo nodig diagnostiek met CT of MRI
  3. Samenwerking met een vrijgevestigde audioloog