Ga naar de inhoud

Mogelijkheden en kosten

Online KNO-arts richt zich met name op gehoor- en oorzorg. Hieronder de voornaamste zorgproducten die OnlineKNO-arts levert. (prijzen gelden voor bezoeken na 22-05-2024)

Videoconsult met online beoordeling

online
95 Vast tarief
  • Beoordeling hoortest
  • Online consult
  • Machtiging voor hoortoestellen

Langskomen met nieuwe hoortest

polikliniekbezoek
175 Vast tarief
  • Polibezoek Heerhugowaard
  • Herhalen hoortest
  • Direct uitslag

aanvullende MRI scan extra kosten

Vervolg
320 bovenop videoconsult of langskomen
  • MRI of CT scan bij NWZ
  • Machtiging hoortoestellen
  • Online begeleiding

Machtiging voor hoortoestellen, online beoordeling

Online KNO-arts doet beoordelingen op afstand. Je audicien stuurt dan de hoortest en foto’s van je trommelvliezen naar Online KNO-arts voor beoordeling. Bijvoorbeeld als je onder de 67 al toe bent aan hoortoestellen. Het voordeel is dat je niet naar het ziekenhuis hoeft. Je audicien ontvangt binnen enkele weken de machtiging. Dit online consult kost €95 (declaratiecode 15B688), dit bedrag wordt meestal volledig vergoed door je zorgverzekering

Als het nodig is om de hoortest te herhalen kom je langs bij NuevoCare in Heerhugowaard, dit bezoek kost €175 (declaratiecode 15B674). Ook dit bedrag wordt meestal volledig vergoed.

Aanvullend onderzoek: scans

Als er aanvullend onderzoek nodig is (zoals CT of MRI) komen er kosten bij: + € 320. Je kunt binnen enkele weken terecht op de afdeling radiologie van het Noord West Ziekenhuis in Alkmaar. Het voordeel is dat je via OlineKNO-arts snel gehopen wordt.

Als er een ingreep nodig is wordt je naar het ziekenhuis verwezen.

Oorsmeer verwijderen met verwijzing door de huisarts:

Als je een verwijzing van je huisarts hebt voor OnlineKNO-arts voor oorsmeer verwijderen kun je dat bij de Earwax Shop Heerhugowaard laten schoonzuigen. Als dat door een doktersassistent gedaanwordt kost dat € 70. Als het oorsmeer door de KNO-arts verwijderd wordt kost dat €95 (declaratiecode 15B689) De zorgverzekering vergoed maar een deel! Bijvoorbeeld Univé vergoed soms maar €55,20, je betaalt dan zelf €14,80 (Doktersassistent) of €39,80 (KNO-arts).

Als je zorgverzekering maar een deel van de factuur vergoed, dan betaal je een eigen bijdrage (geldt voor bezoeken na 22 mei 2024). Overleg vooraf met je verzekering over de kosten. Je verzekering vraagt dan naar het bedrag, de declaratiecode en onze AGB code: 22227797 (Rommed BV)

Je kunt ook op eigen intitiatief een online intake met videoconsult doen: hiervoor betaal je een vaste prijs van €95, LET OP: dit wordt niet vergoed door je zorgverzekering en betaal je helemaal zelf.

Waarom direct afrekenen?

20% van onze patiënten betaalt de factuur niet: het kost ons veel tijd en moeite om die openstaande facturen alsnog te innen. Het bleek dat een aantal patiënten wel bij de zorgverzekering declareerde, maar niet aan ons betaalde. Wij besteden onze tijd en energie liever aan extra aandacht voor onze patiënten en korte wachttijden dan aan incasso procedures. 

Daarom vragen wij onze patiënten vanaf juli 2024 om een voorschot van €95. De officiële factuur volgt later, omdat het aanmaken met alle verschillende codes pas na enkele maanden kan. Door een voorschot te vragen bij boeking zorgen wij ervoor dat patiënten die te goeder trouw zijn snel, goed en tegen een laag tarief geholpen worden. 

Je kunt de factuur indienen via het declaratieportaal bij je verzekering: dit bedrag wordt dan van je eigen risico afgetrokken. 
(Per 23 mei 2024 hebben wij de prijzen verlaagd en is de kortingsregeling afgeschaft: voor iedereen die beoordeeld is voor 22 mei staan de oude reguliere tarieven op de factuur van € 125 (15B689) – €170 (15B688)  – € 330 (15B674) hierop is de kortingsregeling van toepassing)

Hoe werkt declareren?

In het overzicht bovenaan kun je de kosten zien voor beoordeling van je gehoor. Kijk in de lijst met ‘passantentarieven’ onderaan voor de gedetailleerde prijzen van alle producten. Je dient zelf de factuur in via het declaratieportaal van je zorgverzekering: zo kun je geld terug vragen.

Online KNO-arts heeft geen contracten met verzekeringen. Je betaalt het volledige factuurbedrag aan OnlineKNO-arts. Via het declaratie portaal van je verzekering kun je (een deel) terugkrijgen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de declaratie. Mocht de verzekering geen vergoeding geven, dan bellen we samen de helpdesk van je verzekering: dan komen we er altijd uit.

Hou er rekening mee dat de vergoeding binnen je eigen risico kan vallen. Onder de 18 heb je geen eigen risico. Als je eigen risico nog niet op is, trekt de ziektekostenverzekeraar de vergoeding af van je eigen risico en stort niets op je rekening. 

Neem bij vragen gerust contact met ons op, wij helpen je door de declaratieprocedure heen en kunnen zo nodig een regeling treffen. factuur@onlinekno-arts.nl

Passantentarieven

NaamPrijsDBC
Gehoor online/ telefonische beoordeling met machtiging  €   95 089999085
Gehoor met polibezoek en meerdere hoortesten  €   175 089999066
MRI brughoek/ CT mastoïd (inclusief hoortesten)€   495 089999023
Oorsmeer Earwax Shop Heerhugowaard (met verwijzing)   €   70 089999087
Oorsmeer KNO-arts met verwijzing, vaste prijs, eigen bijdrage!   €   95089999087
Vocht middenoor kort€   135089999044
Vocht + audio (bovenop vocht middenoor kort)+ €   260089999026
   
Online/ telefonische intake, op eigen initiatief zonder verwijzing€   95 zelf betalen
   
Allergie kort€   140 109799042
Allergie huidpriktest (bovenop allergie kort)+ €   440   109799022
Allergie immunotherapie (aanvullend allergie huidprik)+ €   320109799042
Slaapapneu KNO (met slaaponderzoek)€ 750060607006
Neusbijholteontsteking kort   €   130109799044
Neusbijholte nasendoscopie (bovenop ontsteking kort)+ €   320109799033
Heesheid kort   €   145189999012
Heesheid lang (bovenop heesheid kort)+ €   520189999014
Duizelig kort   €   180109799042
Duizelig + audio (bovenop duizelig kort)+ €   160089999063
Duizelig + MRI (aanvullend op duizelig audio)+ €   320089999052
KNO algemeen kort   €   140 
KNO algemeen normaal (bovenop kort)+ €   240 

Goed om te weten

Klachtafhandeling

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent: laat dat ons weten via contact@onlinekno-arts.nl. Je kunt dit altijd met je zorgverlener of met dr. Jan Rombout bespreken. Je kunt ook altijd degene die je verwezen heeft vragen contact met ons op te nemen, vaak kunnen wij dan samen met een passende oplossing komen. Wij zijn aangesloten bij de onafhankelijke klachtenorganisatie erisietsmisgegaan.nl

Privacy

Online KNO-arts respecteert jouw privacy en werkt met veilige systemen. Je gegevens gegevens worden anoniem gebruikt voor interne rapportages ter verbetering van de kwaliteit. In principe krijgt degene die je doorgestuurd heeft een antwoord, meestal is dat je huisarts of audicien. Via de mail krijg je een link naar de samenvatting van je bezoek. Pas als jij toestemming hebt gegeven, worden gegevens gedeeld met anderen.

Omdat wij gebruikmaken van het CoryCare platform geldt hun privacy reglement. https://cory.care/privacy/