Ga naar de inhoud

Slecht slapen is slecht voor je gezondheid

Als je slecht slaapt heb je daar overdag last van. De meest bekende vorm van slecht slapen is slaapapneu: je adem stokt en je schrikt een beetje wakker waarna je weer kan doorademen. Hierdoor kom je niet in je diepe slaap, je merkt dat zelf niet tijdens het slapen. Mensen die last hebben van slaapapneu worden ‘s ochtends moe wakker.

Slaapapneu geeft allerlei complicaties: hoge bloeddruk, nier-vaatovervulling waardoor je vaak ‘s nachts je bed uit moet om te plassen. Er kunnen ook hartritmestoornissen optreden en uiteindelijk hart- en herseninfarcten. Daarnaast kun je psychische klachten krijgen, zoals depressie. Slaapapneu-patiënten hebben vaak hoofdpijn.

Wil je weten of je mogelijk een slaapstoornis hebt? De gratis slaaptest van Somnio omvat ca. 40 vragen rondom slaap en duurt 5 á 10 minuten. Het slaaprapport geeft inzicht in slaap en bevat ook tips om beter te slapen. Naast slaapapneu zijn er ook nog andere slaapstoornissen. Die worden door een neuroloog-somnoloog onderzocht en worden hier niet beschreven. Je huisarts kan je aan de hand van het rapport doorverwijzen naar Online KNO-arts. 

Slaapapneu is goed te behandelen en dat is ook zeker nuttig. Bij een goede behandeling zijn op de korte termijn de patiënt en de partner overdag beter uitgerust. En je blijft langer gezond omdat je minder kans loopt op hart- en vaatziekten.

Huisartsen

Slaapapneu betekent ‘niet ademen tijdens slaap’.

Gratis slaaprapport

Vul de online vragenlijst in. Het slaaprapport geeft inzicht in slaap.

Patiënten

Dé autoriteit op het gebied van apneu en alles wat daarmee te maken heeft.

Waar moet je op letten?

Je kunt op veel plaatsen terecht voor slaaponderzoek. Het is echter van belang dat aan de hand van de uitslag alle opties met je besproken worden. Dat betekent bijvoorbeeld dat een een KNO-arts je bij licht tot matig slaapapneu onderzoekt en adviseert of je in aanmerking komt voor een ingreep. Bij ernstig slaapapneu is een consult van een longarts nodig. Online KNO-arts werkt nauw samen met een in slaap gespecialiseerde longarts.

Deze pagina is bedoeld als kort praktisch overzicht en geeft de visie van Online KNO-arts. Mocht je uitgebreide informatie willen klik dan op de link van de Apneuvereniging.

Uitslag slaaponderzoek, wat nu?

De belangrijkste uitslag is de Apneu Hypopneu Index (AHI), deze bepaalt voor welke oplossingen je in aanmerking komt. Verder is het van belang of je met name op je rug apneus hebt: dan kom je in aanmerking voor een Sleep Position Trainer (SPT). De meeste patiënten krijgen een Mandibulair Repositie Apparaat (MRA). Mensen met grote keelamandelen en/of een lange huig komen soms in aanmerking voor een verhemelte-ingreep. Bij ernstig slaapapneu is Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) de eerste keuze.

AHI 5 - 15

Licht
slaapapneu

Bij overgewicht met hulp afvallen

  • Vaak SPT
  • Meestal MRA
  • Soms versteviging verhemelte

AHI 15 - 30

Matig
slaapapneu

Niet autorijden tot je behandeld bent

  • Soms SPT
  • Meestal MRA
  • Soms verhemeltechirurgie
  • Eventueel CPAP

AHI boven 30

Ernstig
slaapapneu

Niet autorijden tot je behandeld bent

  • CPAP is eerste keuze
  • Eventueel (uitgebreide) chirurgie

Behandeling

Voor alle patiënten met slaapapneu en overgewicht geldt dat gewichtsverlaging ook een verlaging in de AHI geeft. Dus als je slaapapneu en overgewicht hebt is ons advies om op een verstandige manier af te gaan vallen, bijvoorbeeld met een ‘gecombineerde leefstijl interventie’ (GLI). Een mooi voorbeeld van zo’n GLI-programma is de online Mediq Health Coach. Dit traject van twee jaar wordt vergoed als je door je huisarts of de medisch specialist verwezen wordt.

De drie meest voorkomende behandelingen zijn:

Sleep Postion Trainer

De SPT geeft trillingen als je op je rug gaat liggen: dit is het signaal om op je zij te draaien, zonder je slaap te verstoren.

Mantibulair Repositie Apparaat

Een MRA houdt de onderkaak naar voren, zodat de tong niet meer achterin de keel zakt.

(Continuous) Positive Airway Pressure

(C)PAP geeft via een masker extra lucht bij inademing, waardoor de luchtweg open blijft.

Als mijn behandeling niet lukt: wat dan?

Als de eerste behandeling onvoldoende werkt kan de arts mogelijk voor een andere oplossing kiezen. Als een SPT niet werkt kun je bijvoorbeeld alsnog voor een MRA kiezen. Sommige patiënten krijgen ook een combinatiebehandeling, bijvoorbeeld MRA met CPAP. Uiteindelijk zijn er chirurgische mogelijkheden, zoals tongzenuwstimulatie.

Chirurgische oplossingen

Er is een aantal lichte ingrepen, zoals verwarming van het verhemelte (Coblation). Bij patiënten met een lang verhemelte en/of grote keelamandelen kunnen de keelamandelen verwijderd worden en/of het verhemelte chirurgisch ingekort worden. Operaties aan de keel zijn pijnlijk.

Sommige patiënten komen in aanmerking voor een kaakoperatie, waarbij de boven- en onderkaak naar voren geschoven wordt. In zeldzame gevallen wordt op meerdere niveaus geopereerd (multilevel): bijvoorbeeld aan het verhemelte en tongbasis.

Voorafgaand aan de operatie kijkt de KNO-arts of de ingreep kans van slagen heeft. Dit gebeurt onder een lichte sedatie (met een slaapmiddel) tijdens een korte poliklinische opname.

Hieronder de vier belangrijkste operaties:

Versteviging
verhemelte

Met een warmtebehandeling wordt door verlittekening het zachte verhemelte steviger en strakker: sluit minder af.

Verhemelte
chirurgie

Met een operatie wordt het verhemelte ingekort en strak getrokken, soms met een tongbasisreductie.

Tongzenuw
stimulatie

Met een tong-pacemaker komt bij inademing de tong iets naar voren waardoor de luchtweg open blijft.

Kaak
operatie

De kaakchirurg plaatst zowel de onder- als bovenkaak naar voren (bimaxillair), de tong zakt dan niet meer achterin je keel.