Ga naar de inhoud

Gratis Online Allergieconsult

Er zijn nog gratis online allergiecnosulten beschikbaar, wees er snel bij. Mensen die mogelijk allergisch zijn maken ook kans op een gratis huidprik allergietest.

Meldt je aan via de Cory.care app. Start de chat met ‘ik wil graag een gratis allergieconsuslt’

Om je toegang te geven tot de online vragenlijst hebben we je email adres, telefoonnummer en geboortedatum nodig*


Om de app te downloaden open je deze pagina op je mobiel en klik je op een van de knoppen hieronder. Als je een Android telefoon hebt (bv. Samsung) kies je voor de play store. Als je een apple iPhone hebt klik je op de App StorePlay StoreApp Store

* OnlineKNO-arts en Cory.care communiceren alleen via de chat in de Cory.care app. Je email en telefoonnummer worden alleen gebruikt om je veilig, met twee factor authenticatie, toegang tot de vragenlijst te geven. Je geboortedatum is nodig voor validatie. Onder de 18 kunnen we je geen vragenlijst toesturen, dan stellen we vragen via een video chat.